CLIMBING EQUIPMENT

Produkty
Harnesses
Slings and loops
Carabiners
Head protection
Devices
Energy absorbers
Accessories
Bags
Tool holders
Pulleys
| |
AC 080
AC080
AX 008 Worek transportowy
AX008
AX 010 Worek transportowy
AX010
AX 011 Worek transportowy
AX011
AX 012 Worek transportowy
AX012
AZ 011T
AZ011T
AZ 014DT
AZ014DT
AZ 014T
AZ014T
AZ 017
AZ017
AZ 019T
AZ019T
CD 101
CD101
CD 201
CD201
| |

SIEDZIBA FIRMY

 

ul. Starorudzka 9
93-403 £ód¼
Polska

info@protekt.com.pl

 

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93

tel: +48 42 29-29-500

 

 


Serwis powsta³ w wyniku realizacji projektu wspó³finansowanego przez Uniź Europejsk±

ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013.

fundusze - logo