CLIMBING EQUIPMENT

Produkty
Harnesses
Slings and loops
Carabiners
Head protection
Devices
Energy absorbers
Accessories
Bags
Tool holders
Pulleys
| |
AC 080
AC080
CD 201
CD201
CD 201L
CD201L
CD 202
CD202
CD 202L
CD202L
CD 211
CD211
CD 211L
CD211L
CD 212
CD212
CD 212L
CD212L
CD 302
CD302
CD 303
CD303
| |

SIEDZIBA FIRMY

 

ul. Starorudzka 9
93-403 £ód¼
Polska

info@protekt.com.pl

 

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93

tel: +48 42 29-29-500

 

 


Serwis powsta³ w wyniku realizacji projektu wspó³finansowanego przez Uniź Europejsk±

ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013.

fundusze - logo