CLIMBING EQUIPMENT

Produkty
Harnesses
Slings and loops
Carabiners
Head protection
Devices
Energy absorbers
Accessories
Bags
Tool holders
Pulleys
| |
AZ 011T
AZ011T
AZ 014DT
AZ014DT
AZ 014T
AZ014T
AZ 017
AZ017
AZ 019T
AZ019T
| |

SIEDZIBA FIRMY

 

ul. Starorudzka 9
93-403 £ód¼
Polska

info@protekt.com.pl

 

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93

tel: +48 42 29-29-500

 

 


Serwis powsta³ w wyniku realizacji projektu wspó³finansowanego przez Uniź Europejsk±

ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013.

fundusze - logo